پرینتر Kyocera-Mita TASKalfa 520I

کیوسراپرینتر Kyocera-Mita TASKalfa 520I تاریخچه شرکت کیوسرا : شرکت کیوسرا ( Kyocera) در سال  ۱۹۵۹ تاسیس شد. این شرکت در ابتدا با نام شرکت سرامیک کیوتو، کار خود را آغاز نمود. موسس شرکت کازاو ایناموری بود. نام شرکت سرامیک کیوتو، در سال ۱۹۸۲ به کیوسرا، تغییر یافت که به نظرمی رسد این نام برگرفته از…

کیوسرا FS 6030

کیوسرافتوکپی کیوسرا  FS 6030 نگاهی گذرا به تاریخچه کمپانی محبوب کیوسرا:   شرکت کیوسرا ( Kyocera) در سال  ۱۹۵۹ تاسیس شد. این شرکت در ابتدا با نام شرکت سرامیک کیوتو، کار خود را آغاز نمود. موسس شرکت کازاو ایناموری بود. نام شرکت سرامیک کیوتو، در سال ۱۹۸۲ به کیوسرا، تغییر یافت که به نظرمی رسد…